Donau-Delta

Plaatsen > Donau-Delta

Vanuit Tulcea, dat de ‘poort naar de delta’ genoemd wordt, liggen de mogelijkheden om deze waterwereld binnen te gaan, hoewel de bijnaam anders doet vermoeden, niet voor het opscheppen. Het gebied is ontoegankelijk voor auto’s, doorgaande wegen zijn er niet. U kunt naar de Donau-Delta met de auto of trein via Tulcea. Vanuit Tulcea, kunt u met de boot naar Sulina, Sfantu Gheorghe en Crisan. De dagelijkse bootdienst van Tulcea naar Sulina en Sfantu Gheorghe. De toegang tot Murighiol en tot Jurilovca is mogelijk met de auto.

De Donau-Delta is gelegen in het meest oostelijke puntje van Roemenië, zelfs van Europa, en herbergt een uitgestrekt wetland natuurreservaat van maar liefst 5800 km2, een oppervlakte van Noord en Zuid-Holland bij elkaar!

Dit is het grootste ononderbroken moerasland in Europa. De moerasvegetatie wordt overheerst door riet australis Phragmites dat met onder andere Typha angustifolia drijvende of vaste eilanden van rottende vegetatie (‘plaur ‘) vormt. Het riet sp. Scirpus beslaat zowat 420.000 hectare en ‘plaur ‘ 247.000 hectare. Er zijn ook vele waterlelies te vinden. Op de hogere grond groeit Salix, Populus, Alnus en Quercus. Op de zandige gebieden groeit het veergras en andere gras-steppesoorten.

De bos elementen worden het best waargenomen in het Bos Letea dat vlak langs de duinen loopt. De bomen die u hier vindt zijn Quercus robur, pedunculiflora, alba Populus, P.nigra, ornus Fraxinus, angustifolia, palisae, tomentosa Pyrus pyraster, Tilia, sp. Ulmus, en af en toe ook glutinosa Alnus. Onder de struiken vindt u Crataegus monogyna, europea Euonimus, Cornus mas, sanguinea C., frangula Rhamnus, catharctica R., opulus Viburnum, rhamnoides vulgaris Berberis, Hippophae, diverse soorten Tamarix en af-en-toe avellana Corylus.

De Roemeense Donau-delta is een vogelparadijs en de grootste verzamelplaats voor trekvogels in Europa met drijvende rieteilanden, verschuivende zandduinen, met lelies bedekte meren en oeroude wouden. Als je rond zonsopgang het water op peddelt, heerst er een grote drukte van talloze vogelsoorten.

De dorpen die in de Donau Delta liggen zijn alleen per boot te bereiken. Het is fantastisch kamperen op een erf of langs de Donau. Of slaap bij mensen thuis, zoals in het dorp Mila 23. De moeder des huizes bakt verse vis, aardappels en uienringen.

De delta groeit nog elk jaar door aanvoer van slib van de Donau. Deze rivier splitst zich bij Tulcea in drie grote stromen en vele zijstromen. Deze drie armen zijn bevaarbaar en vernoemd naar de haventjes aan zee; Chilia, Sulina en Sfantu Gheorghe.

Op de rietvelden wemelt het van de rietvogels, zoals rietgorzen, buidelmezen, kleine en grote karekieten, snorren, maar ook waterrallen, woudaapjes en roerdompen. In de wilgen nestelen uiteraard de grijskopspecht, zwarte specht en de grote bonte specht. Hun holen worden weer dankbaar gebruikt door ringmus, spreeuw,maar ook scharrelaars en hoppen. In het hout nesten van boomvalken en roodpootvalken, kleine en grote zilverreiger, dwergaalscholver, aalscholver, blauwe reiger, ralreiger, kwak en zwarte ibis. In de oevers nestelen vele oeverzwaluwen en ijsvogeltjes.

Op de ondiepe meren zijn de roze en kroeskoppelikanen te zien en halen visdief, zwarte stern, witwangstern en witvleugelstern hun voedsel.

In de Maçin heuvels en op de steppen zijn de siesels (een grondeekhoorn) goed te zien. Deze worden bejaagd door roofvogels. Arendbuizerd, dwergarend, slangenarend, buizerd en zelfs de keizerarend is aanwezig.

Tienduizenden roze spreeuwen broeden in de steengroeven langs de kust. Deze vogels gaan hun voedsel, de sprinkhanen, achterna.

Een nadeel aan een bezoek aan de delta zijn de muggen die rond de uren van zonsondergang ongenadig toeslaan, dit probleem kan verholpen worden door een of andere anti-insecten spray. Vergeet deze vooral niet mee te nemen bij een bezoek aan de delta.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *