Europese Unie

Thema’s > Europese Unie

Roemenië is een land dat geografisch en historisch gezien bij Europa hoort. Roemenie heeft, zoals dat heet, een ‘Europese roeping’ en heeft al jaren geleden te kennen gegeven dat ze tot de Europese Unie wil toetreden.

Het land is op 1 januari 2007, samen met Bulgarije, bij de EU gekomen. Het Europees parlement stemde in april 2005 met 497 tegen 93 stemmen voor de toetreding van Roemenië. De Europese Commissie beloofde dat de Roemeense toetreding een jaar zal worden uitgesteld als het land per 2007 toch nog niet klaar is. Dit is niet nodig gebleken.

Het lidmaatschap van Roemenië was, en is nog altijd, omstreden. Er heerst corruptie en met de persvrijheid en de rechten van minderheden is het slecht gesteld. Als Roemenie niet het nodige werk maakt van de bestrijding van corruptie, bestrijding van de georganiseerde misdaad en hervorming van het justitieapparaat, blijft zij op justitieel terrein voorlopig buiten de Europese samenwerking.

Roemenië heeft van alle kandidaat-lidstaten de meest achtergestelde economie en is dan ook samen met Albanië het armste Europese land. Landbouw maakt maar liefst 15 procent van het BNP uit, terwijl dit voor de meeste andere landen slechts 4 tot 6 procent is. Inzake industrie is er de petroleumnijverheid, maar die is in gevaar door de afnemende olievoorraad. Verder heeft Roemenië nog steenkoolmijnen en bosbouw. Het is een lage loonland dat veel kleding en schoeisel exporteert naar West-Europa. De belangrijkste handelspartners zijn Duitsland en Italië.

De steun voor toetreding in Roemenië is groot: vijftien jaar na de val van de communistische dictator Ceausescu is Europese integratie dichterbij dan ooit. Daarbij wordt van de in 2004 gekozen president Traian Basescu veel verwacht als het gaat om hervorming van de aloude, postcommunistische politiek-economische structuren.

In september 2006 is definitief advies opgesteld dat Roemenië vanaf januari 2007 mocht toetreden tot de Europese Unie, zij het met enkele uitzonderingen. Roemenië is een van de vijf lidstaten die niet volledig deelnemen aan het Akkoord van Schengen

Europees Commissaris Olli Rehn van Uitbreidingsbeleid stelde dat in totaal drie zogeheten vrijwaringclausules voor Roemenie (en Bulgarije) zijn opgenomen in het advies. Dat zijn er meer dan bij andere landen die toetraden tot de EU. Om de twee jaar zullen Bulgarije en Roemenië moeten rapporteren aan de Commissie over de vooruitgang op de terreinen waarvoor uitzonderingen gelden, zoals justitie en landbouw- en voedselexporten.

Ondanks de beperkingen die zijn opgelegd op het gebied van justitie, landbouw- en voedselexporten kan Roemenie al wel profiteren van de vrijhandel met andere lidstaten en voordelen als Europese regionale steunfondsen, hoewel de bureaus die landbouwsteun moeten betalen in Roemenië nog niet op hun taak berekend zijn. Dit kan leiden tot uitstel of beperking van Europese landbouwsteun of hulp aan verarmde regio’s.

Roemenie heeft een eigen Eurocommissaris. Roemenië heeft 35 Europarlementariërs afgevaardigd naar het Europees parlement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *