Bevolking

Thema’s > Bevolking

Roemenie had in 2013 nog 21,4 miljoen inwoners, inmiddels zijn dat er nog 19.500.000 (2018).

Etnische uitsplitsing: 89% Roemeens; 7,5% Hongaars; 1,9% Zigeuner; Duits, Oekraïens, Armeens, Kroatisch, Servisch en Turks.

Meer dan 55% van de bevolking van Roemenië woont in stedelijke gebieden.  Er zijn 230 steden, 25 steden met meer dan 100.000 inwoners en 8 steden met meer dan 300.000 inwoners, terwijl 45% van de Roemenen hun hoofdverblijf hebben op het platteland (2.868 gemeenten en 13.285 dorpen).  De belangrijkste administratieve laag wordt “judet” (graafschap) genoemd. Er zijn 41 provincies in Roemenië. De hoofdstad, Boekarest (Municipiul Bucuresti), heeft de status van een graafschap.

Roemenië kent al sinds de val van het communisme een afnemend bevolkingsaantal. Tussen 1992 en 2002 nam de Roemeense bevolking af met 4,9 procent naar 21.698.181. Deze afname wordt veroorzaakt door een combinatie van afnemende geboortecijfers (van 13,6 per 1.000 inwoners in 1990 naar 10,7 in 1998-2002) en door emigratie. Ondanks harde maatregelen van de voormalige president Ceausescu die hadden moeten leiden tot geboortestijging, bleef de bevolkingsaanwas achter door de grote economische problemen en onzekerheid over de toekomst. Tijdens het regime van Nicolae Ceauşescu moest een Roemeense vrouw op zijn minst vier kinderen baren. Het kwam dan ook vaak voor dat Roemeense vrouwen zelfmoord pleegden omdat al was te voorzien dat deze kinderen niet waren te onderhouden. Dit was oorspronkelijk een idee van Elena Ceauşescu. Boekarest kent nog altijd zo´n 1500 zwerfkinderen. Kort nadat Ceauşescu was afgezet werd het decreet van Ceauşescu ongeldig verklaard dat de Roemeense vrouwen verplichtte tot het baren van vier kinderen. Alleen het probleem was daarmee niet opgelost.

Het sterftecijfer (11,5 per 1.000 inwoners in 1998-2002) is een van de hoogste in Oost-Europa. Vooral de sterftekansen voor kinderen en zuigelingen zijn nog altijd hoog (18,4 per 1.000 inwoners in 1998-2002). Bij mannen is de gemiddelde levensverwachting 67 jaar, voor vrouwen is dat 74 jaar. Gezamenlijk gemiddelde is 72,4 jaar (NL: 80,1 jaar)

Vergeleken met West-Europa, is de bevolking van Roemenië relatief jong. Ongeveer 56 procent is onder de 40 jaar oud. In 2000 was de Roemeen gemiddeld 34,6 jaar oud. Door het afnemend geboortecijfer komt dit echter steeds meer in lijn met de vergrijzingstrend die te zien is in de rest van Europa. De Verenigde Naties voorspellen ook dat de bevolkingsgrootte zich de komende jaren meer zal stabiliseren. Voor de periode 2003-2007 verwacht men nog maar een bevolkingsafname van 0,1 procent. In de jaren 1998-2002 bedroeg dit percentage 0,2 procent.

De Roemeense bevolking bestaat voor bijna 90 procent uit etnisch-Roemenen. Als gevolg van de geografische herindeling na de Tweede Wereldoorlog bestaat 6,6 procent van de bevolking uit Hongaren, terwijl naar de omvang van de andere 13 bevolkingsminderheden – inclusief de zigeuners en de Duitsers – alleen maar kan worden gegist. Het officiële cijfer spreekt van 535.250 zigeuners, maar officieuze schattingen overtreffen de 2 miljoen. De emigratie van Duitsers en Hongaren, die in het begin van de jaren negentig erg hoog was, lijkt zich nu te stabiliseren.
Meer dan de helft van de Roemenen leeft in de steden. De belangrijkste steden zijn Boekarest, Constanta, Iasi, Timisoara, Cluj, Galati en Brasov. In Roemenië leven dus behalve de Roemenen zelf ook Duisters, Hongaren, Joden, Lipoveni, Zigeuners en een sterke minderheid van Turken, Oekraïners, Serviërs, Bulgaren, Grieken, Polen, Russen, Slowaken en Tsjechen.

De grootte en samenstelling van de beroepsbevolking is sinds de val van het communisme aanzienlijk veranderd. In 1989 bedroeg het aantal beschikbare banen nog 10,9 miljoen, in 2000 was dit aantal gedaald tot 8,6 miljoen. Ook het participatiecijfer is sterk gedaald, van 80 procent in 1990 naar 63,2 procent in 2000. Door privatiseringen en herstructureringen gingen de meeste banen verloren in de industriële sector. Eind 2002 waren ongeveer 800.000 Roemenen werkloos, dit komt overeen met 8 procent van de beroepsbevolking.

Overigens kent Roemenië een aanzienlijke grijze economie, waardoor de statistieken niet altijd even betrouwbaar zijn.

Levensverwachting voor vrouwen is 74 jaar, voor mannen 66 jaar.

Positie op Human Development Index
Op de Human Development Index van de VN – deze index kijkt breder dan het bbp per hoofd (PPP), namelijk ook naar levensverwachting/gezondheidszorg en analfabetisme / opleidingsniveau – staat Roemenië 52e . Nederland staat 5e , Oostenrijk 23e , Slovenië 25e , Polen 36e , Hongarije 44e , Kroatië 47e , Montenegro 49e , Bulgarije 59e , Servië 66e en Albanië 85e

Eén gedachte op “Bevolking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *