Export Roemenie

Thema’s > Export Roemenie

De landbouw is erg belangrijk in Roemenië. Ongeveer 63% van de Roemeense grond wordt voor de landbouw gebruikt.
De belangrijkste akkerbouw producten zijn maïs en tarwe.
Ook wordt er rogge, gerst en haver en rijst verbouwt.

De fruiteelt en de wijnbouw zijn belangrijk voor de export.
Er zijn ook staatsboerderijen de boeren op deze bedrijven krijgen gewoon loon. Deze boerderijen zijn beter uitgerust en leveren zaaigoed en fokvee.

Veeteelt
De veehouderij neemt in Roemenië ook een belangrijke plaats in. Er zijn meer dan 18.000.000 schapen, 7.000.000. rundvee en ongeveer 15.000.000 varkens. Veel vee en dierlijke producten worden uitgevoerd.

Industrie en mijnbouw
38% van de beroepsbevolking werkt in de industrie en mijnbouw. Behalve olie heeft de Roemeense bodem ook aardgas, steenkool en verschillende metalen. Veel fabrieken zijn na 1947 gebouwd.

Handel
Roemenië voert veel producten uit. Vooral olieproducten en levensmiddelen. Dat is 1 van de oorzaken van het tekort aan voedsel. Er worden teveel levensmiddelen uitgevoerd. Daarnaast verkoopt het land machines om fabrieken te instaleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *