Godsdienst

Thema’s > Godsdienst

Verdeling:

  • Oosters-orthodox 78%
  • Grieks-katholiek 10%
  • rooms-katholiek 5%
  • protestant 5%

Met name in Transsylvanië wonen Rooms-Katholieken en Protestanten. Daarbuiten bestaan er in Roemenië ook Grieks-Orthodoxe- en Joodse- en islamitische- gemeenschappen.

De Orthodoxe Kerk
Latijnse en Byzantijnse missionarissen kerstenden zo rond de 3de eeuw n.C. de streek die ten noorden lag van de rivier de Donau. De Slavische ritus werd onder invloed van de Bulgaren door de orthodoxe Roemeense christenen overgenomen zo rond de Middeleeuwen. Eeuwenlang was het kerkslavisch hun liturgische taal geweest. In de 19de eeuw werd dat definitief door de Roemeense taal vervangen en werd de Roemeens-Orthodoxe Kerk onafhankelijk, oftewel zelfstandig. In 1992 behoorde 86,8 % van het totale aantal gelovigen tot de Roemeens-Orthodoxe Kerk. De met Rome geünieerde Grieks-Katholieke Kerk werd in 1948 ontbonden en ingelijfd bij de Orthodoxe Kerk. De Grieks-Katholieke Kerk erkent het gezag van de paus maar houden zich uitsluitend aan het orthodox. De orthodoxe Kerk in Roemenië telt 18 miljoen gelovigen, goed voor 88 procent van de bevolking (2008).

Andere Kerken
De niet-orthodoxe Kerken zijn veelal aanwezig in Transsylvanië. De bevolking is er het meest protestant of katholiek. Het aantal rooms-katholieken bedraagt ca. 1,3 miljoen (ca. 5 %).

Protestanten vormen 6 % van de bevolking. De Evangelische Kerk van de Augsburgse Confessie kent ca. 110.000 volgelingen, de Hervormde (Calvinistische) Kerk ca. 700.000 gelovigen; er zijn ca. 37.000 Synodale Presbyterianen (een kerk die Hongaars georiënteerd is), de (eveneens) Hongaars georiënteerde Unitarische Kerk heeft 70.000 belijdenden en de Oude Rite-Christelijke Kerk ca. 48.000 volgelingen. Ten slotte kent Roemenië nog ongeveer 45.000 islamieten en 80.000 à 100.000 al dan niet belijdende joden.

Het geloof tijdens het communisme
Ceauşescu was zelf atheïst en dus absoluut niet gelovig. Hij ontkende dus het bestaan van een God. In 1985 vond de zogenaamde “Bijbel-affaire” plaats. Vanuit de Verenigde Staten werden 20 000 bijbels verzonden aan de Roemeense Hervormde Kerk. Ceauşescu zou Ceauşescu niet zijn als hij dat als atheïst zou gedogen. De communisten “toverden” de bijbels om in toiletpapier met nog leesbare teksten erop. Het Bijbels Museum in Amsterdam heeft enkele van deze rollen in haar bezit, die niet te bezichtigen zijn door de Nederlanders en andere mensen. Het geloofsonderwijs stond in die tijd ook onder staatstoezicht. Kerkelijke benoemingen vonden geen doorgang wanneer het partij-apparaat haar toestemming niet had gegeven. Ook het biechten was in Roemenië niet veilig: bijna alle priesters van de Roemeens-Orthodoxe Kerk waren geheim agent van Ceauşescu´s Securitate. Verder was het Grieks-Katholieke geloof in deze tijd buiten de wet gesteld, beter gezegd ten strengste verboden.

Na de revolutie
Na de revolutie kwam er weer godsdienstvrijheid, wat onder het communisme absoluut niet het geval was. Lásló Tökes werd bisschop in Oradea en Teocist Arapasu – die volledig achter Nicolae Ceauşescu stond – trad in april 1990 weer in functie nadat hij in januari van datzelfde jaar zijn functie had neergelegd.

Splitsing van kerk en staat
De nieuwe grondwet van 8 december 1991 garandeert de vrijheid van godsdienst. De verhouding tussen kerk en staat werd in 1948 bij de wet geregeld. De staat betaalt voor 1/3 de salarissen van alle kerkelijke voorgangers. Sedert 1990 is de kerk weer van de staat losgekoppeld en werden geconfisqueerde bezittingen teruggegeven.

Bijgeloof en Duiveluitdrijverij
Bijgeloof en Duiveluitdrijverij komt in Roemenië nog op grote schaal voor. Geloof in zaken als het boze oog en bezetenheid is niet tot afgelegen gebieden van Roemenie beperkt. Op de hele Balkan gelooft een groot deel van de bevolking oprecht in het bestaan van vampiers, weerwolven en demonen.
Begin 2007 werd in Zuidoost Roemenië een familie gearresteerd die een dode had opgegraven. De familieleden hadden zijn hart eruit had gehaald en die verbrand. De as hadden ze opgedronken. De man was een vampier, zeiden ze, die hen ziek had gemaakt. De methode is al vele honderden jaren oud en wordt van vader op zoon doorgegeven.
De totale zonsverduistering in 2006 leidde in Roemenië tot scènes die haast middeleeuws aandeden. In Boekarest ontstaken sommige mensen vuren om de weerwolven en demonen die de zon opaten te verjagen. Elders luidden gedurende de hele zonsverduistering kerkklokken om de boze geesten te verjagen.
Uilen worden in Roemenië gezien als brengers van slecht nieuws. Het bijgeloof wil dat wanneer een uil zich nestelt bij een huis, er binnenkort iemand zal sterven.
Ouders die een gehandicapt kind krijgen moeten boeten voor hun zonden en daarom hebben zij een gehandicapt kind gerkregen. Dit gaat zo ver dat de ouders zelf hierin gaan geloven en het kind, uit schaamte, verstoppen.
Het onweer wordt vaak in verband gebracht met het onweer tijdens het sterven van Christus aan het kruis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *