Overheid in Roemenie

De Nationale regering wordt geleid door de premier, momenteel mevrouw Viorica Dancila,
die leiding geeft aan een kabinet gevormd uit de leiders van de uitvoerende macht genaamd Ministru (ministers).

Overheidsafdelingen (in het Roemeens: “Minister” ):

 1. Regionale ontwikkeling en openbaar bestuur (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice) www.mdrap.ro
 2. Financiën / Schatkist (Ministerul Finantelor Publice) www.mfinante.ro
 3. Landbouw en plattelandsontwikkeling (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale) www.madr.ro 
 4. Buitenlandse Zaken (Ministerul Afacerilor Externe) www.mae.ro
 5. Interne aangelegenheden (Ministerul Afacerilor Interne) www.mai.gov.ro
 6. Nationale Defensie (Ministerul Apararii Nationale) www.mapn.gov.ro
 7. Justitie (Ministerul Justitiei) www.just.ro
 8. Milieu (Ministerul Mediului) www.mmediu.ro
 9. Water en bossen (Ministerul Apelor si Padurilor) www.mmediu.ro
 10. Energie  (Ministerul Energiei) www.minind.ro
 11. Economie  (Ministerul Economiei) www.minind.ro
 12. Kleine en midelgrote Ondernemingen  (Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii)   www.minind.ro
 13. Communicatie (Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala) www.mcsi.ro
 14. Gezondheid (Ministerul Sanatatii) http://www.ms.ro/
 15. Onderwijs (Ministerul Educatiei) www.edu.ro 
 16. Wetenschappelijk onderzoek (Ministerul Cercetarii Stiintifice) www.edu.ro 
 17. Arbeid, gezin en sociale bescherming (Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor) www.mmuncii.ro
 18. Europese Zaken (Ministerul pentru Afaceri Europene) www.eeagrants.ro
 19. Roemenen in het Buitenland  (Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni)
 20. Vervoer (Ministerul Transporturilor) www.mt.ro
 21. Toerisme (Ministerul Turismului) www.mturism.ro
 22. Cultuur (Ministerul Culturii) www.cultura.ro
 23. Jeugd en sport (Ministerul Tineretului si Sportului) mts.ro