Onderwijs

Thema’s > Onderwijs

De Roemeense kinderen tussen de 6 en de 16 jaar mogen gratis naar school. Ze gaan eerst 8 jaar naar de basisschool en daarna nog 2 jaar naar het voorgezet onderwijs. Er zijn in Roemenië scholen voor hoger beroepsonderwijs, ook zijn er scholen voor hoger technische onderwijs en verder zijn er universiteiten. De kinderen gaan in de zelfde soort kleren naar school.

Het onderwijssysteem was onder het communistisch regime goed ontwikkeld, maar heeft in de jaren negentig aan kwaliteit moeten inleveren. In 2000 besteedde de Roemeense overheid ongeveer 4 procent van het bruto nationaal product aan onderwijs.

Roemeense werknemers zijn goed opgeleid, zeker gezien hun lage lonen. De kennis is echter vaak nauw verbonden aan een specifieke functie, waardoor het moeilijk is om van baan te veranderen.

Het niveau van de scholen op het platteland staat in schril contrast met dat van de scholen in de steden. In de dorpen is absentie en uitval een groot probleem. Bovendien zijn er veel ongekwalificeerde leerkrachten.

Ongeveer 70 procent van de Roemenen heeft een middelbare schoolopleiding en 28 procent volgt daarna nog een universitaire of beroepsopleiding.

Zorgwekkend is de uitstroom van jonge, goed opgeleide Roemenen. Veel afgestudeerde ICT’ers vertrekken naar het buitenland voor een baan waarin ze meer kunnen verdienen dan in eigen land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *