Werken in Roemenie

Thema’s > Werken in Roemenie en werken in Nederland of België door een werknemer uit Roemenië.

Het vrije verkeer van personen is een van de fundamentele vrijheden die gegarandeerd worden door de wetgeving van de Europese Gemeenschap en omvat het recht om in andere lidstaten te wonen en te werken. Het recht zich vrij in de Europese Gemeenschap te verplaatsen geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor studenten, gepensioneerden en EU-burgers in het algemeen. Het is wellicht het belangrijkste recht van individuele burgers uit hoofde van de Europese Gemeenschapswetgeving en maakt een wezenlijk deel uit van de interne markt en van het Europees burgerschap. Naar een ander land verhuizen is een belangrijke beslissing, en mensen die dat doen, hebben behoefte aan duidelijke informatie over hun rechten.

Op deze pagina geven we enkele verwijzingen naar websites waar het vrije verkeer van werknemers in de praktijk werkt voor onderdanen van Roemenië na de toetreding tot de Europese Unie in 2007, op basis van de in het toetredingsverdrag vastgelegde overgangsregelingen.

Let op: www.VakantielandRoemenie.nl geeft geen enkele garantie op de juistheid van onderstaande gegevens. Het ontslaat u op geen enkele wijze om u te informeren bij de officiële instanties.

Informatiebronnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *