Staatsinrichting

Thema’s > Staatsinrichting

Het moderne Roemenie is een Parlementaire Republiek. Onder het communisme was Roemenie een Volksrepubliek en tot 30 december 1947 een monarchie onder het Huis van Hohenzollern-Sigmaringen

Roemenië is een parlementaire republiek met als staatshoofd een president. De president kan voor maximaal twee ambtstermijnen worden gekozen. Presidentiële verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. De laatste werden gehouden in december 2004. Traian Basescu werd gekozen als president. De rol van de Roemeense president is aanzienlijk. Zo mag hij onder andere de premier benoemen, die op zijn beurt weer verantwoordelijk is voor de samenstelling van het kabinet.

Een nieuwe grondwet werd in 1991 van kracht. In de grondwet is de scheiding tussen de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende machten vastgelegd.

Aan het hoofd van de regering staat een premier, benoemd door de president.

Het parlement bestaat uit een Senaat van 143 leden en een Huis van afgevaardigden met 341 zetels. De afgevaardigden worden via kiesdistricten verkozen. In september 2003 is de Grondwet aangepast mede met het oog op een sterke scheiding der machten. In November 2004 vonden eveneens parlementaire verkiezingen plaats. Van het huis van afgevaardigden zijn dertien zetels gereserveerd voor vertegenwoordigers van etnische minderheden. De leden van het parlement worden gekozen via algemene verkiezingen die elke vier jaar plaatsvinden. Beide kamers hebben dezelfde bevoegdheden.

De huidige regering wordt gevormd door een coalitie van de Nationaal Liberale Partij (NLP), de Democratische Partij (DP), de Hongaarse Democratische Unie in Roemenië (HDUR) en de Roemeens Humanistische Partij (RHP). De regeringspartijeen vormen slechts een kleine meerderheid in het parlement. De minister-president is Calin Popescu Tariceanu van de NLP.
Het beleid van de huidige regering is gericht op toetreding tot de Europese Unie en op het doorzetten van het hervormingsproces.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *